TOBIX SLIM

TOBIX SLIM TM28GNG Cucharas Waterdog Wald S.A.

CUCHARA TOBIX SLIM - Peso: 28 


A

ATM28-GNG: PESO 28 g.

B

TM28-Sp: PESO 28 g.

C

TM28-S: PESO 28 g.


      Opciones Disponibles

      Etiquetas: TOBIX, SLIM, TOBIX SLIM TM28GNG Cucharas, Cucharas, Señuelos, Cucharas, Señuelos y Cucharas Waterdog